Pagdating ng mga hapones Best dating site for sexual role play

Posted by / 04-Mar-2017 14:52

Pagdating ng mga hapones

Layunin ng mga ekspedisyong ito na kumontrol ng mga bansa para sa kanilang mga produkto.

Karamihan sa mga ekspedisyon ay bigo ngunit sinundan pa rin ito ng iba pang ekspedisyon.

Ang kaalaman sa Silangan ay dala ng mga mandirigma, manlalakbay at mangangalakal na Europeo na nakarating sa lugar na ito. Kumalat ang balita na mayroon ding maunlad at kahanga-hangang pamumuhay tulad ng sa Europa. Noong mga panahong iyon ang buhay sa Europa ay batay sa salapi.

Kabilang sa mga nakarating sa Silangan ay ang Italyanong si Marco Polo. Nasusukat sa salapi ang kapangyarihan ng isang bansa.

Maraming Europeo ang yayaman dahil sa pagtitinda ng mga produkto mula sa Silangan.

Nakita ng mga Europeo na magiging mas mayaman at mas makapangyarihan ang kanilang mga bansa kung makukuha nila ang mga produkto mula sa Silangan.

Kinabukasan huminto sila at umahon sa pulo ng Homonhon.· Upang makausap ang mga Pilipino ay mayroong taga-salin o interpreter si Ferdinand Magellan â ang kanyang aliping si Enrique.· Marso 28, 1521 - Nakarating ang ekspedisyon sa Limasawa. view Kalugdan mo kami ng iyong awa habang ang mga alabok na ito ay inihahanda, bilang tanda ng pasimula sa paglalakbay naming sa panahon ng Kuwaresma.Tulutan mong an gaming paglalakbay sa ilang Kuwaresma ay mag ...

pagdating ng mga hapones-38pagdating ng mga hapones-61pagdating ng mga hapones-88

One thought on “pagdating ng mga hapones”